פרויקטים ציבוריים

מוסדיים / ממשלתיים / מסווגים

ביכולתנו לבצע כל פרויקט בתחום ההנדסה והבניין.
סיווג בלתי מוגבל (ג'5) לביצוע עבודות בנייה בענף ראשי 100.
קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.

חברים במועצה הישראלית לבנייה ירוקה מספר ספק במשרד הביטחון.
חברים בהתאחדות בוני הארץ חברים באיגוד לשכות המסחר עומדים בתקני 9001 ISO.

דילוג לתוכן