• 06ליפסקי 5, תל אביב

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס