• case study 01

  פרוייקטים בעלי אתגרים לוגיסטים

  היכולת לממש פרויקטים במדינות זרות, בעלי דרישות ביטחוניות מחמירות, עבודה במבנים מאוכלסים, במיקומים מאתגרים לביצוע ועוד

  פרוייקטים בעלי אתגרים לוגיסטים
 • פרוייקטים בעלי לוחות זמנים דוחקים
  case study 02

  פרוייקטים בעלי לוחות זמנים דוחקים

  היכולת לבצע את המהלכים המורכבים ביותר – במועד שנקבע, ולעתים קרובות, אף מוקדם מהמתוכנן.

 • case study 03

  פרוייקטים בעלי מורכבות הנדסית

  היכולת לבצע את הפרויקטים המאתגרים והמורכבים בישראל - בשנים האחרונות זכינו מספר פעמים בתחרות התאחדות בוני הארץ בקטגוריית "פרויקטים עם פתרונות הנדסיים יצירתיים"

  פרוייקטים בעלי מורכבות הנדסית
 • פרוייקטי בניה ירוקה
  case study 04

  פרוייקטי בניה ירוקה

  היכולת לעמוד בתו התקן הירוק הישראלי - לתכנן, לבנות ולקדם את תחום הבנייה הירוקה במחקר ופיתוח חומרי בנייה איכותיים וייחודים