• 04SIEMENS מבנה E

 • פיתוח ושיפוץ מערכות לבנין משרדים של חברת סולל-סימנס בשטח של כ- 10,870 מ"ר. העבודה כללה גם עבודות פיתוח של חניית המבנה, רחבת הכניסה ועבודות פיתוח נוף

 • אדריכלות
  סקורקא אדריכלים
  פיקוח
  גרשון פיטרמן
  סטטוס
  הושלם
 • יהודה רוזנטל

  מנהל עבודה

  יש פרוייקטים שכאשר אתה שותף להם אתה מרגיש שאתה חלק ממשהו גדול בהרבה יותר