• 07Oracle

  • פרוייקטים בעלי לוחות זמנים דוחקים
 • עבודות גמר ומערכות במשרדי אורקל ישראל בשטח של כ- 3,000 מ"ר. לוח הזמנים מיום קבלת הפרויקט ועד המסירה למזמין - שלושה חודשים.

 • אדריכלות
  פלג אדריכלים
  פיקוח
  שגיא בר
  סטטוס
  הושלם