• 03יעקוב מוזיר 6, תל אביב

  • פרוייקטי בניה ירוקה
 • פרויקט הריסה ובניה מחדש, אשר יכלול מעבר ל13 דירות קיימות הוספה של 11 דירות חדשות

 • אדריכלות
  אדר סקר חברת UR Platform
  פיקוח
  סטטוס
  הוגש להיתר