• 01תחנת כוח IPM בבאר טוביה

 • תחנת כוח הפועלת על גז עבור חברת SIEMENS, בבאר טוביה. התחנה תשתמש בגז אשר יסופק ממאגרי תמר ולוויתן וצפויה לספק כ-3.5% מצריכת החשמל בישראל ולייצר ביעילות של כ-60% שהיא הגבוהה ביותר מבין תחנות הכוח בישראל, ובכך לתרום הן לשיפור איכות הסביבה והן במתן מענה לגידול הצפוי בשנים הקרובות בשימוש בחשמל

 • אדריכלות
  אורבך הלוי
  פיקוח
  SIEMENS
  סטטוס
  ביצוע