• 01קריית עתידים

 • הקמת שני מתחמי הסעדה בקריית עתידים, בשטח של 1,500 מ"ר

 • אדריכלות
  שפרית ברקמן
  פיקוח
  מנחם המר
  סטטוס
  הושלם