• 14פרוייקט תמר

  • קומת משרדים בשטח של כ- 1500 מ"ר. הפרוייקט כולל עבודות שלד, גמר ומערכות כקבלן ראשי. המזמין משרד ראש הממשלה.

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס
    הושלם