• 04פרוייקט חרוב

  • מבנה מערכת ייעודית בהיקף של כ- 10000 מ"ר. הפרוייקט כולל עבודות שלד, גמר ומערכות כקבלן ראשי

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס