• 05פרוייקט חרוב

  • מבנה מערכת ייעודית בהיקף של כ- 10000 מ"ר , הפרוייקט כלל עבודות שלד, גמר ומערכות כקבלן ראשי. המזמין - משרד ראש הממשלה

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס
    הושלם