• 15פרוייקט ברוש

  • בנין משרדים במרכז הארץ בהיקף של כ- 10,000 מ"ר הפרוייקט כולל עבודות שלד, גמר ומערכות כקבלן ראשי. המזמין משרד ראש הממשלה.

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס
    בביצוע