• 11פרוייקט אזדרכת

  • תוספת קומת משרדים כ- 1000 מ"ר, מטעם משרד ראש הממשלה הפרוייקט כולל עבודות שלד, גמר ומערכות כקבלן ראשי.

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס
    הושלם