• 12סמאטס 9, תל אביב

    • פרוייקטי בניה ירוקה
  • מבנה קיים בן 3 קומות, ובו 6 דירות קיימות, ללא חניה וללא מעלית. במסגרת הפרוייקט הבניין יעבור חיזוק ,כך שיהיה עמיד בפני רעידות אדמה לפיה תקן הישראלי 413. לבניין יתווספו קומה טיפוסית וקומת גג חלקית וסה"כ 4 דירות חדשות למכירה. יתווספו מעטפת לבניין, לובי מפואר, מעלית, שיפוץ חדר המדרגות, החלפת חלונות הבניין לחלונות מבודדים ופיתוח הגינה והאזורים הציבוריים. כנו כן ייעשו עבודות שידרוג בדירות הקיימות בשיתוף פעולה עם הדיירים, תוך התאמתן למצב הקיים והתחשבות בסגנון העיצובי. בכל דירה בבניין יבנה ממ"ד בשטח של כ- 12 מ"ר, פינת עבודה בשטח של כ- 6 מ"ר ותתווסף מרפסות שמש בשטח של כ- 13 מ"ר. משך ביצוע הפרויקט הינו 18 חודשים

  • אדריכלות
    פיקוח
    סטטוס