• 01Stratasys

 • הפרויקט של חברת סטרטסיס (Stratasys) האמריקאית, המפתחת, מייצרת ומשווקת מדפסות תלת ממד, בפארק תמר ברחובות, תוכנן ונבנה ע"פ תקן LEED silver - התקן האמריקאי לבניה ירוקה (מקביל בחלקו לת"י 5281), וכלל הקמת שלד בטון, איטום, מסגרות חרש (פלדה) ומעטפת מאלמנטי בטון אדריכלי היצוק במפעל ומורכב באתר. הביסוס כלל אופרציה מורכבת, שהצריכה עבודה עם כמה מפעלי בטון בו זמנית. אתגרים במעטפת הבניין ובאטריום ליוו אותנו לאורך כל הפרויקט המורכב, שהסתיים בהצלחה. המבנה כולל שתי קומות בנות 5,000 מ"ר מרתף (חניון) כל אחת, קומת כניסה גבוהה ושש קומות עליונות נוספות בשטח כולל של מעל ל-20,000 מ"ר. בנוסף, נדרש להתחבר לבניין קיים ופעיל של החברה, תוך יצירת אטריום, גשרים ומדרגות בין שני הבניינים (החדש והישן).

 • אדריכלות
  א. לרמן אדריכלים ודבורה ושמואל בליי אדריכלים
  פיקוח
  שגיבר הנדסה וניהול פרוייקטים
  סטטוס
  ביצוע