• 08מלון דירות

 • שיפוץ פנים וחוץ במלון דירות מאוכלס ופעיל כולל שיפוץ חזיתות. השיפוץ נעשה ב- 40 דירות וכלל עבודות גמר ומערכות.

 • אדריכלות
  י.בר-דעה פיתוח ועיצוב עירוני בע"מ
  פיקוח
  דודי לוריא
  סטטוס
  הושלם