• 04בית עמית

 • הקמת בניין משרדים ב Airport city בשטח של 5,000 מ"ר כולל ביצוע, ניהול ופיקוח

 • אדריכלות
  מן-שנער אדריכלים
  פיקוח
  ינושבסקי
  סטטוס
  הושלם
 • רינת חגי

  אחראית מנהלת אתר

  מרגש בכל פעם מחדש , להתחיל פרויקט ייחודי על כל מורכבותו . ללוותו מתחילתו ועד סופו – מימוש חזון ושביעות רצון המזמין