• 05בית ספר למדעי המחשב המרכז הבינתחומי

 • הוספת קומה לבניין פעיל ומאוכלס. הפרויקט כלל עבודות שלד, מערכות וגמר

 • אדריכלות
  סקורקא אדריכלים
  פיקוח
  CPM
  סטטוס
  הושלם