• 01בית ספר ירוק ביבנה

  • פרוייקטי בניה ירוקה
 • הקמת בית ספר יסודי כולל שלד, מערכות, גמרים וטיפוח שטח. בית הספר כולל אלמנטים בבניה ירוקה כמו מערכות ירוקות לוויסות טמפרטורה.

 • אדריכלות
  יונה יחיעם
  פיקוח
  עדי הדר
  סטטוס
  הושלם