• 02בית גולברי Golbary

 • הקמת מרכז לוגיסטי לחברת האופנה גולברי, בהיקף כספי של 37 מ"ש.

  הפרויקט כולל מחסן לוגיסטי, חלקו ממוזג וחלקו לא ממוזג, ואת משרדי ההנהלה הראשית.

  שטח אחסנה 4700 מ"ר ושטח למלאכה כ-1,500 מ"ר, ומשרדים בעוד כ-1,500 מ"ר משרדים.

  המשרדים הינם מבני בטון, כוללים מערכות וגמרים. הפרויקט כולל גם את כלל פיתוח השטח, אספלטים, מדרכות, גינון ופיתוח, תמרורים וכד'.

  מזמין הפרויקט- חברת השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ.

  תקופת הפרויקט: מאי 2017- דצמבר 2018

 • אדריכלות
  אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים
  פיקוח
  דקר הנדסה
  סטטוס
  הסתיים